Vlaio onderzoeksproject

Onderzoeken van een innovatief idee waarvoor nieuwe, grensverleggende kennis nodig is en onderzoeks- en eventueel ook ontwikkelingsactiviteiten uitgevoerd moeten worden.

50% basissteun voor het onderzoekswerk, met extra steun voor samenwerking en kmo's tot maximaal 60%.

Vlaio ontwikkelingsproject

Het ontwikkelen van een voor het bedrijf of de specifieke markt  (ver)nieuw(d) product, proces of dienst.

25% basissteun voor de ontwikkeling met extra steun voor samenwerking en kmo's tot maximaal 60%.

Steun voor demonstratoren, piloten en opschalingen wordt beperkt tot  1.000.000€.


Kmo groeisubsidie

Laagdrempelige steun voor kmo's die op een kantelpunt staan en die een externe dienstverlener inschakelen, of een strategisch profiel aanwerven.


50% steun, met een maximum van 25.000€ (of 50.000€ bij gecombineerd advies en aanwerving).

ICON projecten clusters

Door de Vlaamse regering erkende clusters stimuleren samenwerking tussen bedrijven en Vlaamse kenniscentra. Volgende sectoren komen in aanmerking: chemie, materialen, energie, voeding, logistiek en de maritieme industrie. Er zijn ook ICON projecten rond AI en Cyber Security en met de strategische onderzoekscentra (imec, Flanders Make, VITO, VIB).

Huduma kan u helpen deze complexe projecten tot een goed einde te brengen.
Baekeland mandaat

Vlaio ondersteunt uw doctoraatsproject met meerwaarde voor het bedrijf. De steun heeft betrekking op personeelskosten, werkingskosten, uitrustingskosten en vaste kosten in relatie met één specifieke werknemer. Het bedrijf dient het project in in samenwerking met de universiteit.

De subsidie bedraagt 50 tot 80% van de personeels- en werkingskosten van de doctorandus

Internationaal innovatieproject

Vlaanderen neemt vaak deel aan internationale oproepen. 

Bedrijven kunnen op deze manier subsidies ontvangen voor samenwerkingsprojecten met buitenlandse partijen rond verschillende thema's. 

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

.